Musikalsk Grundkursus
Optagelsesprøve til rytmisk linje

Ny optagelsesprocedure med baggrund I covid-19 situationen.

Tilmeldingsfrist 1.2.2021

Prøven består af 2 dele:

1.Videoindspilning af koncertprøven

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en videregående musikuddannelse.
Der stilles ingen genremæssig krav. Udtryk dig indenfor de stilarter du befinder dig bedst i. Der lægges vægt på det musikalske udtryk og evnen til at formidle

Du skal indsende 2 stykker musik af forskellig karakter, hvoraf det ene kan udføres solistisk. Du skal selv sørge for akkkompagnatør/band. Du må godt nøjes med 1 akkompagnatør.
De 2 stykker skal indeholde improvisation.

Videoerne skal være ”one-take”. De to videoer skal samlet have en varighed på max 8 minutter.
Videofilerne skal navngives med dit navn og titlen på musikstykket.
Videofilerne indsendes/fildeles senest den 12. februar kl.12.
Du får nærmere besked om fremgangsmåden efter din tilmelding.
Online prøve i uge 8:

Du bliver prøvet i lettere prima vista spil

Du prøves derudover i elementær hørelære, herunder eftersyngning af forespillede fraser, rytmer samt eftersyngning af forespillede akkorder

 

Du vurderes ud fra 7-skalaen.
På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering, træffer MGK beslutning om
optag af nye elever.

Kontakt os , hvis du har flere spørgsmål: mgk@sag.dk

KALENDER OG NYHEDER