Musikalsk Grundkursus
Optagelsesprøve til lydproduktion/sangskrivning

Ændret optagelsesprocedure med baggrund I Covid-19-situationen

Tilmeldingsfrist 1.2.2021

Du skal indsende videomateriale samt lydfiler forud for selve prøven.

Teknisk prøve, hørelæreprøve og samtale afvikles online

 

Inden online prøven

LYDPRODUKTION

Du skal senest den 12. februar kl. 12 indsende egne produktioner som lydfiler ( + evt. noder). Filerne skal navngives med dit navn og stykkets titel.
Samlet længde ca. 20 min.

Indsend derudover en video med spil på eget instrument – ca. 2.min. Videoen skal navngives

Du får nærmere besked om fremgangsmåden.

Desuden skal du indsende en skriftlig motivering. Hvorfor søger du og hvad forventer du?
Beskriv baggrunden for din ansøgning og den musik, du sender til os.
Beskriv også din erfaring indenfor lydteknik/produktion.

Der stilles ingen genremæssig krav. Udtryk dig indenfor de stilarter du befinder dig
bedst i. Der lægges vægt på det musikalske udtryk.

 

SANGSKRIVNING:

Inden prøven:

Indsend egne produktioner: lydfiler max 20 min + tekster/charts.

Indsend videoer, hvor du fremfører to af dine egne sange med eget akkompagnement. Du må meget gerne akkompagnere dig selv på guitar eller klaver. Du må også godt synge til tracks, som du selv har produceret.

Videoerne skal være ”one-take” og have en samlet varighed på max 8 minutter.

Videofilerne skal navngives med dit navn og sangens titel.

Videofilerne indsendes/fildeles senest den 12. februar kl.12.
Du får nærmere besked om fremgangsmåden efter din tilmelding.

Desuden skal du indsende en skriftlig motivering. Hvorfor søger du og hvad forventer du?
Beskriv baggrunden for din ansøgning og den musik, du sender til os.
Beskriv også din erfaring indenfor sangskrivning.

 

Onlineprøven i uge 8

LYDPRODUKTION

Et musikeksempel af 3-4 minutters varighed mixes. Der lægges vægt på den musikalske kvalitet af mixet.
Samlet varighed ca. 20 minutter
Herefter en samtale omkring dine indsendte produktioner og det netop udførte mix.

Du prøves derudover  i elementær hørelære, herunder eftersyngning af forespillede fraser,
rytmer samt eftersyngning af forespillede akkorder

SANGSKRIVNING

Samtale omkring dine indsendte sange.

Du prøves herefter  i elementær hørelære, herunder eftersyngning af forespillede fraser,
rytmer samt eftersyngning af forespillede akkorder

 

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer,
kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en vidergående musikuddannelse. Du vurderes ud fra 7-skalaen.
På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering, træffer MGK beslutning om
optag af nye elever.

Kontakt os, hvis du har flere spørgsmål: mgk@sag.dk

KALENDER OG NYHEDER