Musikalsk Grundkursus
Optagelsesprøve til klassisk linje

Til prøven udføres 2 stykker musik af forskellig karakter , hvoraf det ene kan udføres solistisk.

Sangere udfører 2 solosange, hvoraf den ene skal være dansk.

Klaver, guitar, akkordion, harpe og orgel: Begge stykker må udføres solistisk.

Samlet varighed ca. 8 minutter

Der stilles ingen genremæssig krav indenfor klassisk musik . Udtryk dig indenfor de klassiske  stilarter du befinder dig bedst i. Der lægges vægt på det musikalske udtryk og evnen til at formidle.

Du bedes at medbringe din egen pianist.

Du bliver prøvet i lettere prima vista sang/spil.

Prøven indeholder skalaspil med op til 3 fortegn (instrumentalister)

Du prøves i elementær hørelære, herunder eftersyngning af forespillede fraser, rytmer samt eftersyngning af forespillede akkorder

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en videregående musikuddannelse. Du vurderes ud fra 7-skalaen.                           
På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering, træffer MGK beslutning om optag af nye elever.

Kontakt os, hvis du har flere spørgsmål: mgk@sag.dk