Musikalsk Grundkursus
Optagelsesprøve til klassisk linje

Ny optagelsesprocedure med baggrund I covid-19 situationen.

Tilmeldingsfrist 1.2.2021

Prøven består af 2 dele:

1.Videoindspilning af koncertprøven

Du skal indsende videooptagelser af to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf det ene må udføres solistisk

 

Sangere: Den ene sang skal være en dansk sang

Klaver, guitar, orgel, akkordion, harpe: Begge stykker må udføres solistisk

Du skal selv sørge for pianist

 

Videoerne skal være ”one-take”. De to videoer skal samlet have en varighed på max 8 minutter.

Videofilerne skal navngives med dit navn og titlen på musikstykket.

Videofilerne indsendes/fildeles senest den 12. februar kl.12.
Du får nærmere besked om fremgangsmåden efter din tilmelding.

2.Online prøve i uge 8, 26-28.2:

Du bliver prøvet i lettere prima vista sang/spil.

Prøven indeholder skalaspil med op til 3 fortegn (instrumentalister)

 

Du prøves i elementær hørelære, herunder eftersyngning af forespillede fraser, rytmer samt eftersyngning af forespillede akkorder

 

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en videregående musikuddannelse. Du vurderes ud fra 7-skalaen.                           
På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering, træffer MGK beslutning om optag af nye elever.

Kontakt os, hvis du har flere spørgsmål: mgk@sag.dk