Musikalsk Grundkursus
Optagelsesprøve til rytmisk linje

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en videregående musikuddannelse.
Der stilles ingen genremæssig krav. Udtryk dig indenfor de stilarter du befinder dig bedst i. Der lægges vægt på det musikalske udtryk og evnen til at formidle

Til prøven udføres 2 stykker musik af forskellig karakter, hvoraf det ene kan udføres solistisk.
De 2 stykker skal indeholde improvisation.
Samlet varighed ca. 8 minutter

Du skal selv sørge for akkkompagnatør/band

Rytmiske ansøgere testes i gehørs-improvisation. Det er improvisation over et forespillet groove/lettere akkordrundgange
Trommeslagere bliver ikke testet i gehørsimprovisation.
Du bliver endvidere prøvet i lettere prima vista spil

Du prøves i elementær hørelære, herunder eftersyngning af forespillede fraser, rytmer samt eftersyngning af forespillede akkorder

Prøven har en samlet varighed på ca. 15 minutter

Du vurderes ud fra 7-skalaen.
På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering, træffer MGK beslutning om
optag af nye elever.

Kontakt os , hvis du har flere spørgsmål: mgk@sag.dk

KALENDER OG NYHEDER