Musikalsk Grundkursus
Optagelsesprøve til lydlinjen

Forudsætninger
Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer,
kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en vidergående musikuddannelse.
Der stilles ingen genremæssig krav. Udtryk dig indenfor de stilarter du befinder dig
bedst i. Der lægges vægt på det musikalske udtryk.

Du skal senest den 1. februar indsende egne produktioner som lydfiler til mgk@sag.dk.
Samlet længde ca. 20 min.
Desuden skal du indsende en skriftlig motivering. Hvorfor søger du og hvad forventer du?
Beskriv baggrunden for din ansøgning og den musik, du sender til os.
Beskriv også din erfaring indenfor lydteknik/produktion.

Selve optagelsesprøven
Et musikeksempel af 3-4 minutters varighed mixes. Der lægges vægt på den musikalske kvalitet af mixet.
Samlet varighed ca. 20 minutter
Herefter en samtale omkring dine indsendte produktioner og det netop udførte mix.

Almene fag
Til prøven udføres 1 stykke musik på et selvvalgt instrument. Der prøves også i lettere prima vista spil.
Er dette instrumentet ikke klaver, skal der spilles et stykke på klaver.
Du prøves i elementær hørelære, herunder eftersyngning af forespillede fraser,
rytmer samt eftersyngning af forespillede akkorder

Du vurderes ud fra 7-skalaen.
På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering, træffer MGK beslutning om
optag af nye elever.

Kontakt os, hvis du har flere spørgsmål: mgk@sag.dk

KALENDER OG NYHEDER