Musikalsk Grundkursus
Optagelsesprøve til klassisk linje

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en videregående musikuddannelse.

Der stilles ingen genremæssig krav. Udtryk dig indenfor de stilarter du befinder dig bedst i. Der lægges vægt på det musikalske udtryk og evnen til at formidle.

Til prøven udføres 2 stykker musik af forskellig karakter, hvoraf det ene kan udføres solistisk.

Klaver, guitar, akkordion og orgel: Begge stykker må udføres solistisk.

Samlet varighed ca. 8 minutter

Du bedes at medbringe din egen pianist.

Du bliver prøvet i lettere prima vista spil
Prøven indeholder skalaspil med op til 3 fortegn

Du prøves i elementær hørelære, herunder eftersyngning af forespillede fraser, rytmer samt eftersyngning af forespillede akkorder

Prøven har en samlet varighed på ca. 15 minutter

Du vurderes ud fra 7-skalaen.
På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering, træffer MGK beslutning om optag af nye elever.

Kontakt os, hvis du har flere spørgsmål: mgk@sag.dk